0 0 Kč
Cena celkem 0 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Vracení zboží

Níže jsme pro zákazníky/spotřebitele připravili doporučený postup pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) ve 14 denní lhůtě. Můžete samozřejmě využít i jiný postup vyplývající z právních předpisů.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Můžete také použít  přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Pro odstoupení od smlouvy můžete také použít jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

O odstoupení nás můžete informovat na těchto kontaktech:

Dopisem: Petr Zach, Zeyerova 1381/8, Opava 5 747 05, CZ

E-mailem: info@krytypodmotor.cz

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od převzetí.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme výhradně převod prostředků na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

 

Jak můžete zboží vrátit?

Vracené zboží musí být v originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství a schopné dalšího prodeje. Nezapomeňte zároveň ani na pokladní doklad, jehož předložením dokážete jeho koupi.

Zboží zašlete na adresu: Petr Zach, Ostravská 311/7, Opava-Komárov 747 70, CZ

 

Co musí odstoupení od kupní smlouvy obsahovat?

  • Číslo faktury
  • Číslo objednávky
  • Číslo bankovního účtu ( pro zahraničí - IBAN + SWIFT kód banky)